Lớp A0 – Khóa 9

They came, they saw and they ….

Lên thớt #11: Nguyễn Hùng Thao

Lời BBT: BBT xin trân trọng trích dẫn tản văn dưới đây từ nguyên tác của Châu Sa. Hình ảnh minh họa chỉ mang tính ước lệ nhưng ko nhất thiết khác với sự thật!. Để hiểu rõ ngữ cảnh liên quan, mời các bạn xem thêm  chỗ này

Nguyễn Hùng Thao


Tưởng đâu Thao theo gót Thịnh lặn mất tăm. Thế mà bạn lại nổi lên, phong độ ngời ngời, rồi cưới được vợ trẻ đẹp làm khối kẻ nghen tức. Tiếp tục đọc

Tháng Ba 27, 2010 Posted by | Tản văn, Đồng môn | | 2 phản hồi